Тестови примерни снимки

Iml-Mold_05

Iml-Mold_06

Iml-Mold_07

Iml-Mold_04

Thin-Wall-Bowel-Mold_04

Thin-Wall-Bowel-Mold_05

Thin-Wall-Bowel-Mold_06

Thin-Wall-Bowel-Mold_07

Thin-Wall-Box-Mold_01

Thin-Wall-Box-Mold_02

Thin-Wall-Box-Mold_03

Thin-Wall-Box-Mold_04

Тънкостенна-чаша-форма_13

Множество-прегради-мляко-чаша-чаша-форма_03

Тънкостенна-чаша-форма_02

Тънкостенна-чаша-форма_03

Thin-Wall-Cable-Mold_05

Thin-Wall-Cable-Mold_06

Thin-Wall-Cable-Mold_07

Thin-Wall-Cable-Mold_04

Thin-Wall-Tamper-Resistant-Package-Mold_05

Thin-Wall-Tamper-Resistant-Package-Mold_06

Thin-Wall-Tamper-Resistant-Package-Mold_07

Thin-Wall-Tamper-Resistant-Package-Mold_07